Tűzvédelem

A tűzvédelem részletes szabályait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény határozza meg.

E törvény fogalmi szinten rögzíti (4. § b) pont), hogy a tűzvédelem a tűz elleni védekezést jelenti, amely gyűjtőfogalom magában foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását is.

Alábbi tevékenységek elvégzését vállalom:

 • Tűvédelmi szabályzat készítése és folyamatos karbantartása, felülvizsgálat
 • Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás
 • Tűzriadó terv kidolgozása, valamint annak folyamatos felülvizsgálata
 • Tűzvédelmi elméleti és gyakorlati oktatási tananyagának összeállítása
 • Tűzvédelmi oktatások megtartása, nyilvántartása
 • Beépített tűzvédelmi berendezések felülvizsgálata, karbantartása
 • Munkaterületek rendszeres ellenőrzése és az észrevételek jelzése
 • Tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása
 • Tűzveszélyes anyagok tárolásának meghatározása és ellenőrzése

A tűzvédelmi törvény értelmében a gazdálkodó szervezetekkel szemben alapvetően az alábbi öt fő követelmény fogalmazható meg:

 1. Önmaguk kötelesek gondoskodni a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelemről
 2. Megfelelő biztonságot kell nyújtaniuk azoknak, akiket foglalkoztatnak
 3. Rendeltetésszerű működésük során ne jelentsenek tűz- és robbanásveszélyt a környezetükre
 4. Az általuk létrehozott termékek, illetőleg szolgáltatásaik – ha azokat megfelelően veszik igénybe – ne veszélyeztessék a fogyasztót
 5. Teremtsék meg a tevékenységük során keletkezhető tűz és műszaki baleset észlelésének, jelzésének, eloltásának, elhárításának szervezeti, szervezési, személyi és tárgyi feltételeit.

Tehát a gazdálkodó szerveknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban és műszaki követelményekben meghatározott tűzvédelmi előírások megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Az üzemeltetőnek, illetve a tulajdonosnak e kötelezettsége körében fontos feladatai vannak, amelyek teljesítéséről a tűz- és robbanásveszély mértékétől függően megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy segítségével kell gondoskodniuk.

Szüksége van megfelelő szakemberre?

Dolgozzon velem!